ජ්‍යෙතිෂ්‍ය පාඩම

2023-04-20 18:30:00
 ජන්ම කේන්දරයේ දහවැනි කොටුව හෙවත් දහවැනි භාවය කර්මස්ථානය, අභිමානස්ථානය, පීතෘ ස්ථානය යන නම්වලින් හඳුන්වයි. රැකියාව පිළිබඳව ප්‍රධාන වශයෙන් දහයෙන් බැලිය හැකි වේ. රාජ්‍ය සේවය, වෙළඳාම, කෘෂිකර්ම කටයුතු, ප්‍රසිද්ධිය, ආගමික කටයුතු, පොදුජන...
2023-03-30 18:30:00
වානරයාගෙන් ආරම්භ වූ මනුෂ්‍යයා දියුණු වන විට ඇදහැලි ද ටික ටික පුරුදු වුණා. “දෙවියා”, දෙවියෝ” දේවත්වය ද ලුහු බඳින්න වුණ එක විතරක් නොවේ දේව සංකල්පයද ඇති වුණා. අපට යමක් ලබා දෙන අදෘශ්‍යමාන කෙනා දෙවියා බව තමයි හිතේ තිබුණේ. අදත් කවුරුහරි යමක් දෙන...
2023-03-30 18:30:00
ජන්මියෙකුට ලබන්නා වූ අපල අතුරින් සෙනසුරු අපලය ප්‍රධාන තැනක් ගන්නා අතර, විශේෂයෙන් එය ආකාර තුනකින් යෙදෙයි. එනම් ශනි ග්‍රහයා උත්පත්ති කේන්දරයේ ජන්ම සඳු මතින් ගමන් කිරීම ජන්ම ඒරාෂ්ටක අපලය වශයෙන්ද ජන්ම සඳුගෙන් අටවැන්නේ ගමන් කරන කාලය අෂ්ටම...
2023-03-23 18:30:00
 ජන්ම කේන්ද්‍රයේ නමවැනි කොටුව හෙවත් නමවැනි භාවය පුණ්‍යස්ථානය, භාග්‍යස්ථානය, තපස්ථානය, ශුභස්ථානය ආදී නම්වලින් හඳුන්වයි. උසස් ඉගෙනීම, වැඩිහිටියන්ට ගරුසරු දැක්වීම, පියාගේ සැප දුක ආදී කරුණු නමයෙන් බැලිය හැකි වේ. කේන්ද්‍රයේ නමවැන්න...
2023-03-16 18:30:00
කෙනකුගේ කේන්ද්‍රයේ ලග්නයේ සෙනසුරු, රාහු, කේතු, අඟහරු යන ග්‍රහයන්ගෙන් කීප දෙනකු හෝ එක් ග්‍රහයකු සිටියත් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ යුගදිවියේ මිහිර වැඩිකලක් නොපවතියි. එසේම කේන්ද්‍රයේ හත්වැන්නේ රාහු, කේතු, අඟහරු යන පාපියකු සිටීමද විවාහය අවුල්කර දමන ග්‍රහ...
2023-03-09 18:30:00
 ජන්ම කේන්ද්‍රයක හත්වැනි කොටුව හෙවත් හත්වැනි භාවය කලත්‍රස්ථානය යන නමින් හඳුන්වයි. හත්වැන්න විවාහය ගැන කියන රාශිය වේ. පුරුෂයකු නම් ඔහුගේ භාර්යාව සම්බන්ධව ද ස්ත්‍රියකුගේ නම් ඇයගේ ස්වාමියා සම්බන්ධව ද ඒ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතා ගැන ද හතෙන්...